Atte Saarela

Islamin uhrien tuki

On mielenkiintoista pohtia evoluutiopsykologiaa, sitä millaiset heimot ovat menneisyydessä onnistuneet parhaiten sopuisassa yhteiselossa heimon jäsenten kesken, olleet voittoisia sodassa muita heimoja vastaan ja saaneet eniten jälkeläisiä.

Alkukantaiselle heimolle ihannetilanne on se, että jokainen yksilö on elänyt sääntöjen mukaan ja ollut valmis panostamaankaikkensa heimon selviytymiseen vaikka itse kuolisikin siinä sivussa. Toisaalta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet melko itsekkäitä, ja sotaan valmistautuminen on vaatinut yhteishengen nostatusta, jotta sota alkaisi tuntua niin hyödylliseltä että sitä varten kannattaisi vaarantaa henkensä. Mikä sopisikaan tähän paremmin kuin pitkälliset palvontamenot. Sodassa kuoleminenkaan ei ole tuntunut niin pahalta, jos kuolemanjälkeisessä elämässä lukuisat neitsyet ovat odottaneet sitä joka on uhrannut elämänsä sotiessaan heimon puolesta.

Jäänteitä tästä kaikesta on yhä nähtävissä nykypäivän ihmisissä. Tuhannet vuodet jatkuvaa taistelua ovat jättäneet jälkensä aivojemme geeneihin koodattuun kollektiiviseen alitajuntaan. Otollisissa tilanteissa ihmiset voivat nykyäänkin taantua primitiiviseen ajatteluun ja muodostaa heimoja jotka ovat liitossa muuta maailmaa vastaan. Nykyään tällaisia heimoja kutsutaan kulteiksi, ja ne voivat olla haitta mielenterveydelle ja sopeutumiselle yhteiskuntaan. Ihmisestä ei enää ole tuottavaan työhön jos kultin parissa puuhastelu ja palvontamenot vievät kaiken ajan ja aivokapasiteetin. 

Siksi onkin mielenkiintoista pohtia, voisiko uskonto olla yksi syy siihen miksi esimerkiksi muslimeilla tuntuu olevan vaikeuksia sopeutua länsimaiseen yhteiskuntaan. Yleensä kulteiksi on sanottu vain uskontoja joiden kannattajamäärä ei ole kovin suuri, mutta raja kultin ja uskonnon välillä on häilyvä, ja Islamissa on monia sellaisia piirteitä joiden takia sitä voidaan sanoa kultiksi. Muslimimaissa kultti on mennyt niin pitkälle, että useimmat muslimimaat ovat oikeastaan kulttimaisia yhdyskuntia joissa uskonnolliset johtajat ovat poliittisia johtajia, uskonnolliset kysymykset vievät merkittävän osan kansan älyllisestä kapasiteetista ja syyllisiä muslimimaiden ongelmille pyritään aina etsimään muslimimaailman ulkopuolelta.

Kuulostaako tämä kaukaa haetulta? Uskontojen uhrien tuki ry on koonnut 16 tunnusmerkkiä joilla voidaan arvioida kultin vaarallisuutta.

http://www.uskontojenuhrientuki.fi/ahdistava-uskonto/lahkon-vaarallisuus...

Seuraavassa sovellan näitä kriteerejä Islamiin. Kustakin kohdasta voi saada enintään 5 pistettä, yhteensä enintään 80 pistettä. 

Kohdat 1,2 ja 3 käsittelevät sisäistä kontrollia, johtajan autoritaarisuutta ja opillista dogmaattisuutta. Annan niistä kaikista 5 pistettä. Useimmat muslimimaat ovat autoritaarisia ja epädemokraattisia ja uskonto määrää kaikesta lainsäädännöstä ja hallinnosta. Muslimit pitävät Koraania Allahin sanana, jota on toteltava kirjaimellisesti. Imaamien tulkinnat Koraanista ja Allahin elämästä (hadithit) menevät maallisen ajattelun yläpuolelle, eli uskonnollista ajattelua ei voi kritisoida maallisin perustein. 

Kohdat 4 ja 14 käsittelevät eroa harkitsevien painostusta ja lahkoon sopeutumattomien syyllistämistä. Annan molemmista 5 pistettä, koska useimpien muslimioppineiden mielestä Islamista eroavat pitää tappaa. (Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy_in_Islam )

Kohta 5 kuuluu seuraavasti. Vainoharhaisuus: kuinka paljon jäseniä pelotellaan todellisilla tai kuvitelluilla vihollisilla, joita voivat olla erilaiset viranomaiset, virallinen (lääke)tiede, ja ennen kaikkea lahkosta lähteneet ja siihen kriittisesti suhtautuvat entiset jäsenet. Annan 4 pistettä, sillä Koraanissa varoitetaan moneen kertaan kuinka pahoja ja ilkeitä ei-muslimit ovat. Muslimimaailma suhtautuu yhä länsimaailmaan hyvin vainoharhaisesti, esimerkiksi Yhdysvallat on "Suuri Saatana". 

Kohta 6 käsittelee maailmakielteisyyttä, eli sitä näkeekö lahko maallisen elämän lahkon ulkopuolella täysin arvottomana. Annan 5 pistettä, sillä Koraanissa heti johdannon jälkeen seuraa pitkä selostus siitä miten ei-muslimeja odottaa kammottava rangaistus, ja sama teema jatkuu läpi koko kirjan.

Kohta 7: "Sensuuri: Missä määrin johto rajoittaa jäsenten mahdollisuutta tutustua ulkopuolisiin näkemyksiin lahkosta. Suoran kiellon lisäksi sensuuri toimii usein epäsuorana ryhmäpaineena: kunnon jäsenen ei odoteta haaskaavan aikaansa "maallisiin" tai "demonisiin" tiedonlähteisiin." Annan 5 pistettä, sillä monissa muslimimaissa sensuroidaan laajasti kaikkea minkä voidaan katsoa olevan Islamin kanssa ristiriidassa. Muslimit ovat pyrkineet sensuroimaan Islamiin kohdistuvaa kritiikkiä myös länsimaissa pelottelemalla esimerkiksi taiteilijoita terroristien avulla.

Kohta 8. Ihmissuhteiden rajoittaminen: onko painetta hylätä eri tavalla ajattelevien ystävien ja omaisten seura, "entinen elämä" harrastuksineen ja ilonaiheineen. Annan 5 pistettä, koska Koraanissa on monia kohtia jotka kieltävät ystävystymästä ei-uskovien kanssa (5:51, 5:80, 3:28, 3:118).

Kohdat 9 ja 15 käsittelevät väkivallan hyväksymistä sekä sitä kuinka paljon painoa annetaan uusien jäsenien hankkimiselle ja lähetystyölle. Islam saa molemmista 5 pistettä, koska Koraanissa kehotetaan moneen kertaan sotimaan ei-muslimeita vastaan kunnes he kääntyvät muslimeiksi. Esimerkiksi Koraanin jae 8:12 kuuluu näin: "Olen kanssanne; tukekaa siis niitä, jotka uskovat. Täytän pian uskottomien sydämet pelolla; silloin hakatkaa poikki heidän kaulansa ja heidän kaikki sormensa. " Katso myös esim. jakeet 8:39, 9:29, 9:5, 2:193.

Kohdat 10, 11 ja 12 käsittelevät kulttiin liittyviä peiteryhmiä, kultin varakkuutta ja poliittista vaikutusvaltaa. Islam saa kahdesta viimeisestä 5 pistettä.  Koska näiden kohtien tarkoitus on arvioida kultin aseman vahvuutta, Islam ansaitsisi 5 pistettä myös peiteryhmiä käsittelevästä kysymyksestä 10, mutta koska en tiedä mitään islamilaisista peiteryhmistä, annan yhden pisteen. 

Kohta 13. Seksuaalinen manipulaatio: kuinka tarkkaan johtajat määräävät alaistensa seksielämästä: Muslimit eivät saa mennä naimisiin ei-muslimien kanssa, poikkeuksena muslimimiehet jotka saavat mennä naimisiin kristittyjen tai juutalaisten naisten kanssa. 3 pistettä

Kohta 16. Totisuus: kyvyttömyys sietää ryhmään, sen johtajiin tai oppeihin kohdistuvaa leikinlaskua. Lars Vilks, Salman Rushdie, Theo van Gogh. 5/5 pistettä.

Uskontojen uhrien tuki ry n asteikolla Islam saa yhteensä 73/80 pistettä, mikä on melko korkea pistemäärä. Esimerkiksi skientologit eivät luullakseni olisi yltäneet samaan. Näin ongelmallista uskontoa pitää voida kritisoida, mutta se missä määrin näin voi tehdä on epäselvää, koska on olemassa laki uskonrauhan rikkomisesta. Laillisesta näkökulmasta on ristiriitaista, että laki uskonrauhan rikkomisesta suojelee Islamia, mutta ei suojele esimerkiksi skientologiaa. Tekeekö kultin suuri koko siitä pyhän, jolloin se on oikeutettu lain suojaan?

Mielestäni laki uskonrauhan rikkomisesta olisi syytä poistaa. Tunteet joiden loukkaamiselta se suojelee ovat primitiivisiä tunteita. Jos uskonto on positiivinen voima elämässä, uskova ei loukkaannu siitä että hänen uskontonsa kyseenalaistetaan. Kun yritämme saada kulttiin hurahtaneita pois kultin parista, emme ole ensisijaisesti huolissamme siitä tuleeko heille hetkellisesti paha mieli siitä että heidän uskontonsa olikin pelkkää satua.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

13Suosittele

13 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (13 kommenttia)

Veikko Penttinen

Kaikissa uskonnoissa on todella puutteensa ja omituiset dogminsa. Toiset vain ovat joustavampia ja jotkut jopa kehittyvät ajan kanssa.

Islam on kieltämättä hyvin takapeiliin katsova maailmankatsomus. Minulle kuitenkin islamin kritiikiksi riittää sen naiskielteisyys. Katolisuushan on, ja ennenkaikkea on ollut myös hyvin naiskielteinen ja jostain syystä katoliset maat eivät sijoitu kovin korkella länsimaitten keskuudessa, ei elintasossaan eikä aina demokratiassakaan.

Ilmari Pietilä

"Toisaalta lähtökohtaisesti ihmiset ovat olleet melko itsekkäitä, ja sotaan valmistautuminen on vaatinut yhteishengen nostatusta, jotta sota alkaisi tuntua niin hyödylliseltä että sitä varten kannattaisi vaarantaa henkensä."

En näe mitään perusteluita sille, että tuollaista itsekästä, yksilöllistä ajattelua, jossa punnitaan etuja ja haittoja olisi esiintynyt muinaisina aikoina lähi-idässä, tai muuallakaan. Tällainen ajatteluhan on syntynyt vasta viimeisen kolmensadan vuoden aikana Euroopassa.

Samaan aikaan kyseinen ajattelutavan muutos on Euroopassa johtanut siihen, että yksilöitä on ylipäätään voinut yhteisössä kehittyä ja yksilön riippumattomuudesta ja koskemattomuudesta on tullut korkein arvo. Uskonto on länsimaissa menettänyt merkityksensä yhteisöä yhteensitovana moraalisena auktoriteettina. Tilalle on tullut nimenomaan yksilönpalvonta, jonka keskeisenä tekijänä on yksilö, joka tekee päätöksiä punnitsemalla erilaisten vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja, yleensä taloudellisin perustein, ja pyrkii itselleen parhaaseen lopputulokseen.

Koska me olemme länsimaisia ihmisiä, emme enää tunnista aikaisemmin vallinnutta elämäntapaa, jossa yhteisön säilyttäminen ja yhteisössä pysyminen on ihmisen ensisijainen tavoite. Uskonto sinänsä on sivuseikka, se tarjoaa vain puitteet joissa yhteisö voi pitää yllä kiinteyttään.

Voidaan pohtia onko jokin uskonto kultti tai sitä voidaan nimittää muillakin erilaisilla nimillä, mutta minun mielestäni keskeistä on se, että kyseessä on nimenomaan ja ensisijaisesti kiinteä yhteisö. Ei voi ajatella, että uskonto on kuin jokin irrallinen taika tai lumous, joka särkyessään palauttaisi kyseisen yhteisön jäsenet takaisin "normaalitilaan", yksilöiksi. Yhteisö ON se alkuperäinen olemisen muoto, joka tietyn kehityskulun seurauksena saattaa johtaa siihen, että se tuottaa yksilöitä.

Uskonto näyttäisi alunperinkin olevan yhteisön, ei Jumalan palvomiseen syntynyt. Käsitys jumaluudesta lienee ollut alun perin pelkkä kulissi yhteisöllisyyden ja siten myös yhteisön säilymisen kannalta.

Käyttäjän demoni kuva
Liisa Polameri

Aikamoista tuo blogin teksti.

Evoluutiopsyologiaa on luonnehdittu tarkoitushakuiseksi pseudotieteilyksi, jossa alkukantaisten heimojen muinaiset rituaaleit on mytologisoitu, josta sitten on tehty pitkälle meneviä spekulatiivisia, myyttisiä johtopäätöksiä.

Alunperin jumaluudet olivat osa yhteisöjen elämää, eikä taivas maa olleet toisistaan erillisiä. Vanhin tunnettu jumaluus oli Äiti Maa/Isis/Innana/Ishtar... Samoin luonnon eri elementtejä palvottiin jumaluuksina.

Alun perin elettiin vaihtotaloudessa. Vasta viljelyyn ja herrauskontoihin siiryminen, alkoi saada aikaan kilpailua ja sotia. Samoin jumaluuden yliluonnollistamisen ihmisen ulkopuolella olevaksi, persoonalliseksi Herra Jumalaksi.

P.S. Siis myytit ovat syntyneet alkuperäiskansojen rituaaleista jälkikäteen tehdyistä tulkinnoista.

Käyttäjän teemukammonen kuva
Teemu Kammonen

Hämmentävä kirjoitus siksi, että puolen miljardin ihmisen elämä niputetaan 16 kohtaan ja pisteytetään.

Väitänpä, että tavallinen suomalainen taloyhtiökin järjestyssääntöineen saa noilla mittareilla 50/80 pistettä.

Käyttäjän TeroLeikkil1 kuva
Tero Leikkilä

Koska islamin uskoisia on niin paljon, islam on arvostelun ulkopuolella?

Jari Mustonen

Puhuttaaessa Islamista vakiovastauksiin on alkanut pesiytyä vataus "Ei ole mielekästä lausua X Islamista, koska muslimeita on paljon ja he ovat erilaisia. Väite X on yleistävä ja siten loukkaava." Tämän tyyppinen vastaus on periaatteessa hyväksyttävissä, mutta silloin sitä tulisi toteuttaa kaikkeen keskusteluun. Teemu, et kuitenkaan tee niin.

Otetaan nyt esimerkiksi vanhukset. Käytännössä mikä tahansa vanhukseen liitettävä ominaisuus (heikko terveys, konservatiivisuus, yms.) on tilastollinen. Toisaalta aina on olemassa ihmisiä, jotka mahtuvat kategoriaan, mutta poikkeavat sen tyypillisestä edustajasta (ovat terveitä, yms.). Lisäksi meillä ei edes ole mielekästä tapaa määritellä "vanhusta". Kaikki ikärajat ovat mielivaltaisia ja omituisia rajatapauksia esiintyy. Teemu, olet kuitenkin valmis keskustelemaan vanhuhsista.

Teemu, miksi olet valmis "niputtamaan" ihmisiä, kun kyseessä on esimerkiksi ikä, mutta et silloin kun kyseessä on Islam? Mitä vastaat niille, jotka sanovat, että olet kaksinaismoralisti?

--
Jari

Timo Jäntti

Ainakin minulle tuli blogista sellainen tunne, että kirjoittaja käsittelee ja käsittää koko maailman muslimiväestön yhdeksi yhtenäiseksi ryhmäksi. Muslimeita on maailmassa yli 1,5 miljardia, joten luulisin siihen määrään mahtuvan monenlaisa ihmisiä, sekä kiihkeitä että maltillisempia.

Sattumalta lueskelin juuri uusimmasta Suomen Kuvalehdestä arkkipiispa Kari Mäkisen haastattelun, jossa hän sanoo, mikäli lukemani oikein käsitin, ihmisten yrittävän jäsentää kaoottiseksi ja turvattomaksi kokemaansa maailmaa luomalla viholliskuvia. Ajatus on mielestäni hyvinkin pohtimisen arvoinen.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Jospa kritiikin kärki kohdistuukin ennen muuta uskontojen uhrien tuki -järjestöön, ei niinkään yhteen uskontoon? Yleispätevyyksien kanssa kun on vähän niin ja näin.

Jouni Hölttä

Aivopestyt idiootit luulee taistelussa kuoltuaan pääsevänsä suoraan kuviteltuun paratiisiin.

Hannu Töyri

Kirjoitus on aivan hyvä ja asiallinen. Islam esiintyy useampana eri suuntauksena, mutta yksikään näistä ei ole millään tavalla maltillinen. Maltillisista muslimeista puhuttaessa tarkoitetaan länsimaissa asuvia ja länsimaisen elämäntavan jo suureksi osaksi omaksuneita islamiin syntyneitä ihmisiä, joita tulee rohkaista valitsemaan oman tiensä vakaumuksessaan.

Johannes Kytö

Kukahan eniten mahtaa hyötyä siitä, että islamilaiset maat pysyvät primitiivisessä ohjauksessa?

Käyttäjän seppaeo kuva
Oskari Seppänen

Timo ensimmäisessä kommentissa tiivisti hyvin kaiken olennaisen.

Esimerkin vuoksi haluaisin nyt sanoa vielä blogistille, että minne ovat jääneet mainitsematta Turkin ja muiden maiden (joiden nimet jätettiin mainitsematta blogissakin) oppositiot? Tässä hyvä syy jo olla käyttämättä ruuvimeisseliä kun tarvitaan jakoavainta - kultti on homogeeninen, uskonto ei.

Olavi Lehto

Jumalanpilkka, jonka nimi muutettiin vain "uskonrauhan häirinnäksi" on yhtä mieletön 2000 vuotta sitten kuin tänäkin päivänä

Suomessahan ko. teosta on 2009 langetettu ehdotonta vankeutta ja ehdollista vankeutta.

Kummatkin tapaukset haluttu kiusallisina pitää pois julkisuudesta

Petri Kaivanto, Jussi Halla-aho ja James Hirvisaari ovat asiasta toki julkisuuteen huomionsa tuoneet

Olavi Lehto Tampere

Toimituksen poiminnat